Terugroepaktie / Waarschuwing

JOST kogeldraaikransen type KLK HE1200-22 en HE1300-22

als gevolg van de constante en intensieve kwaliteitscontrole die wij gezamenlijk met onze toeleveranciers uitvoeren, hebben wij geconstateerd dat er materiaalfouten ontstaan kunnen zijn in bepaalde productiebatches. Gevolg kan zijn dat verschillende door ons geproduceerde draaikransen van het type KLK HE 1200-22 en KLK HE 1300-22 getroffen zijn door deze fouten.

Deze materiaalfout kan in het ergste geval leiden tot deling van draaistel en chassis waardoor er geen controle meer is over de aanhangwagen. Met de huidige kennis kan niet uitgesloten worden dat er ernstige gevaren of ongevallen ontstaan.

Hoe zijn de betreffende draaikransen te identificeren? Onderdeel van deze terugroepactie zijn de draaikransen van het type:
HE 1200-22 types: vanaf september 2017 à ingeslagen cijfers: wk, jaar vanaf 38 17 tot 46 18
HE 1300-22 types: vanaf december 2016  à ingeslagen cijfers: wk, jaar vanaf 48 16 tot 46 18

Mocht uw aanhangwagen onderdeel zijn van deze terugroepactie, zijn volgende acties te ondernemen:

 • Als bij een aanhanger een kogeldraaikrans is gemonteerd dewelke in de betroffen serie valt, dan moet deze per direct naar een werkplaats worden gestuurd om de draaikrans op onze kosten te laten vervangen.
 • Let er op dat er zo langzaam mogelijk gereden dient te worden en hierbij scherpe bochten en hard remmen vermeden wordt.
 • Mocht u tijdens het rijden ongewone rijeigenschappen of vreemde geluiden ervaren moet de rit onderbroken worden.

Ons servicecontact

T: +49 6102 295-687
service.klkjost-worldcom

 

Identificatie van de draaikrans van het type HE 1200-22 en HE 1300-22

1. De draaikrans bevindt zich tussen de opbouw/chassis en het draaistel bij de vooras van de aanhangwagen.

 

2. Alle draaikransen zijn uitgerust met een typeplaatje. Aan de rechterzijde van dit plaatje staat een markering die aangeeft in welke week en welk jaar de draaikrans werd geproduceerd.

3. Het typeplaatje kan worden teruggevonden op de omtrek van de draaikrans. In het algemeen is dit terug te vinden aan de rechterzijde in rijrichting.

4. Om het typeplaatje duidelijk te kunnen aflezen kan het noodzakelijk zijn deze vooraf te reinigen. Hierbij is ook van belang rechts naast het typeplaatje een deel te reinigen en te bekijken.

5. De referenties HE 1200-22 en HE 1300-22 binnen een specifiek tijdsbestek zijn onderdeel van deze campagne.  

6. Op onderstaande illustraties is te zien hoe de productiedatum, week en jaar, achterhaald kunnen worden. Tabel 1 en 2 bevatten de productiedata die voor deze campagne relevant zijn.

7. Indien bij de referentienummers HE 1200-22 en HE 1300-22 de productiedata (week en jaar) opgenomen zijn in tabel 1 en 2 is de draaikrans mogelijk onderdeel van deze campagne.  

HE 1200-22
Tabelle 1

Productieweek

Productiejaar

   

38 tot 52

17

   

01 tot 46

18

   
       
HE 1300-22
Tabelle 2

Productieweek

Productiejaar

   

48 tot 52

16

   

01 tot 52

17

   

01 tot 46

18

   

8. Indien de referentie van de draaikrans niet exact HE 1200-22 is noch HE 1300-22, is geen verdere actie benodigd.

9. Alle draaikransen met een groenkleurig typeplaatje en het suffix “W” (onderhoudsarme variant) zijn eveneens niet door deze campagne betroffen.
 

10. Gelieve het chassisnummer (VIN-nummer) van de aanhanger bij de hand te houden.

11. Na het afronden van de identificatie kan een aanmeldingsdocument orden opgevraagd.

Montage- en gebruiksaanwijzing

Ball bearing turntables07/2020
 • en
 • de
 • fr
 • it
 • es
 • ru
 • pl
KLE0000200Central lubrication manifold for ball bearing turntables and slewing rings08/2020
 • en
 • de
 • fr
 • it
 • es
 • pl