Wycofanie produktu / Ostrzeżenie

Obrotnice JOST - modele serii HE 1200-22 i HE1300-22

W rezultacie prowadzonych przez nas stałych i intensywnych kontroli procesu zapewnienia jakości, wspólnie z naszymi dostawcami, powzięliśmy wiedzę o możliwym problemie materiału z niektórych specyficznych partii produkcyjnych obrotnic serii HE1200-22 i HE1300-22.

Rozbieżność ta, w najgorszym przypadku, może doprowadzić do rozłączenia pojazdów, w wyniku czego samochód może stracić kontrolę nad przyczepą. Zgodnie z naszymi ostatnimi informacjami może to spowodować poważne niebezpieczeństwo.

W jaki sposób rozpoznać i właściwie zidentyfikować obrotnicę? Identyfikacja przedziału czasowego produkcji obrotnic objętych akcją:
Typ HE1200-22: od września 2017 → wybity numer: tydzień/rok od 38 17 do  46 18
Typ HE1300-22: od grudnia 2016 → wybity numer: tydzień/rok od 48 16 do 46 18

W przypadku, jeżeli przyczepa jest objęta tą akcją, muszą być podjęte następujące działania:

 • Każda przyczepa wyposażona w obrotnicę, która posiada dane identyfikacyjne zgodnie z określonym powyżej przedziałem czasowym, musi być niezwłocznie zabrana do warszta-tu/serwisu, w którym obrotnica zostanie wymieniona na nasz koszt.
 • Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, że powinniście Państwo prowadzić pojazd z naj-niższą możliwą prędkością i unikać ostrych zakrętów oraz silnego hamowania.
 • Jeżeli, podczas prowadzenia pojazdu, pojawi się nietypowe zachowanie (np. niemożliwa bę-dzie jazda prostoliniowa) lub nietypowe hałasy, musicie Państwo natychmiast zatrzymać po-jazd.

Identyfikacja obrotnic typ HE 1200-22 oraz HE 1300-22

1. Obrotnica jest zamontowana pomiędzy nadwoziem pojazdu i wózkiem przedniej osi.

 

2. Wszystkie obrotnice posiadają  tabliczki znamionowe. Po prawej stronie tabliczki znamionowej umiejscowione jest oznaczenie wskazujące rok oraz tydzień kalendarzowy w którym została wyprodukowana.

3. Tabliczka znamionowa umiejscowiona jest na obwodzie pierścienia obrotnicy - zazwyczaj po prawej stronie pojazdu patrząc w kierunku jazdy do przodu.

4. W celu prawidłowego i pełnego odczytania numeru katalogowego obrotnicy może być konieczne wyczyszczenie tabliczki znamionowej oraz obszaru położonego z jej prawej strony.

5. Tylko obrotnice z numerami katalogowymi HE 1200-22 oraz HE 1300-22, pochodzące z określonego przedziału czasowego objęte są powyższą akcją.

6. Poniższe zdjęcia pokazują w jaki sposób rozpoznać tydzień oraz rok produkcji. Z kolei tabele 1 oraz 2 wskazują, które daty produkcji są objęte powyższą akcją.

7. W przypadku gdy numery katalogowe HE 1200-22  lub HE 1300-22 oraz data produkcji (tydzień oraz rok) zawierają się w odpowiedniej dla typu obrotnicy tabeli - wówczas jest możliwe, że obrotnica podlega powyższej akcji.

HE 1200-22
Tabela 1

Tydzień produkcji

Rok produkcji

   

38 do 52

17

   

01 do 46

18

   
       
HE 1300-22
Tabela 2

Tydzień produkcji

Rok produkcji

   

48 do 52

16

   

01 do 52

17

   

01 do 46

18

   

8. W przypadku gdy numer katalogowy sprawdzanej obrotnicy nie odpowiada numerom HE 1200-22 lub HE 1300-22, nie podlega ona dalszym czynnościom w ramach powyższej akcji.

9. Wszystkie obrotnice z zieloną tabliczką znamionową oraz oznaczeniem „W” (seria niskoobsługowa) nie podlegają dalszym czynnościom w ramach powyższej akcji.

10. Prosimy o przygotowanie numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN) niezbędnego do dalszego procesu rejestracji.

11. Po skompletowaniu wszystkich danych identyfikacyjnych prosimy o wypełnienie wniosku.

Instrukcja montażu i obsługi

Ball bearing turntables07/2020
 • en
 • de
 • fr
 • it
 • es
 • ru
 • pl
KLE0000200Central lubrication manifold for ball bearing turntables and slewing rings08/2020
 • en
 • de
 • fr
 • it
 • es
 • pl